Over Kunstpark Vlissingen

Ko de Jonge
Ko de Jonge

!cid_0A06B2822FFD42B7A1FFB58FA6D6F7A7@KoPC

[ IBAN: NL79 RBRB 8836 2758 85 t.n.v. Kunsrpark Vlissingen ]

Kunstenaars van de kunstwerkplaats KipVis hebben de mogelijkheid gekregen werkzaam te zijn in de wijk Paauwenburg (hoek Gerbrandystraat/Sloeweg).
Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk.

Tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan in Vlissingen bevindt zich een watergang. Daaromheen is een parkachtig gebied, de achtertuin van KipVis.
Naar een idee ( april 2012 ) van Ko de Jonge in samenwerking met Ans Couwenberg, Monique Jasperse, Sylvia Hubrouck, Giel Louws en Hans Overvliet wil de kunstwerkplaats in dit gebied een bijzondere route realiseren: Kunstpark Vlissingen met als ondertitel ‘ik ben een god . . .’. Een pad waar de wandelaar geraakt wordt door opmerkelijke beelden. Veertien plaatsen die verwondering oproepen en uitnodigen tot nadenken.
Tijdens het proces ontstaat er een groeiende beeldenroute waarbij veel kunstenaars en inwoners van de wijk Paauwenburg nauw betrokken zijn.

In maart 2022 – wegens de onzekere huisvesting van Kipvis – verzelfstandigde Kunstpart Vlissingen zich tot een stichting onder KvK-nummer 85738956.
De bemensing: Sylvia Hubrouck en Hans Bommeljé bestuursleden, Ko de Jonge voorzitter, Giel Louws secretaris en Hans Overvliet penningmeester.

Zoals gezegd: het project heeft de naam van de beroemdste dichtregel van Willem Kloos uit zijn sonnet : ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’.
Willem Kloos (1859 – 1938)

Boy van de Gugte en Robin van Maaren van het Scalda College voor Techniek en Design maakten deze korte film over het project ‘ik ben een god . . . . ‘

Link naar een artikel in de PZC van 18 mei 2015
pzc