Contact

stichting kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . .

is een idee van
Ko de Jonge

huist in bij
kunstwerkplaats KipVis,
Dreesstraat 2, NL-4384 DC Vlissingen

en wordt vormgegeven door
Ko de Jonge, Giel Louws, Sylvia Hubrouck, Hans Bommejé en Hans Overvliet
voorheen: Ans Couwenberg [ o.a. educatieproject ] en Monique Jasperse

IBAN NL79 RBRB 8836 2758 85 t.n.v. stichting Kunstpark Vlissingen

Facebook

Contactpersoon: Ko de Jonge | kodejonge@zeelandnet.nl